Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 262

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 335

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 262

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 263

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 335

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 342

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 262

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 263

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 335

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 342

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 262

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 263

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 335

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 342

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 262

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 263

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 335

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 342

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 262

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 263

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 335

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 342

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 262

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 263

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 335

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 342

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 262

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 263

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 335

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 342

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 262

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 263

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 335

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 342

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 262

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 263

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 335

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 342

Warning: Object of class XMLParser could not be converted to int in /data/web/virtuals/104571/virtual/www/subdom/network/flyout-menu.php on line 342

Přidejte se do Sítě meteostanic České republiky

V�dy v�t�me, kdy� se do S�t� meteostanic �esk� republiky (CZWN) p�id� nov� �len a zas�l� sv� data. Na�im c�lem je vytvo�it jednotnou platformu pro sd�len� dat z co nejv�ce stanic z cel� �esk� republiky. Pokud vlastn�te nebo provozujete meteostanici, dejte n�m pros�m v�d�t a my zv��me jej� za�azen� do na�� s�t�. Hled�me zejm�na stanice v odlehlej��ch oblastech na�� p�sobnosti.

Syst�mov� po�adavky: �lenov� samoz�ejm� mus� m�t meteostanici a ta mus� b�t p�ipojen� k internetu a v pravideln�ch intervalech zas�lat data. V sou�asnosti jsme schopni zpracov�vat data z program� Cumulus, Weather Display, WeatherLink, Virtual Weather Station a WUHU. Pro instrukce jak tyto programy nastavit, aby je bylo mo�n� pou��vat pro CZWN, klikn�te pros�m zde. Pokud spl�ujete tyto po�adavky a chcete se p�idat, vypl�te pros�m n�e uveden� formul��. Pokud m�te jak�koliv dotazy, nev�hejte n�s kontaktovat.

Celé jméno:

Please enter your name and correct e-mail address here.
A few people mistype their e-mail addresses, making it impossible for us to respond.
Please double-check carefully.
Email:
Místo:
Město, oblast
Z.šířka:
Vaše zeměpisná šírka.
Použijte: + pro severní,- pro jižní (např.: +46.361355)
Z.délka:
Vaše zeměpisná délka.
Použijte: + pro východní, - pro západní (např.: 11.028763)
Název WX stránky:
Název Vaší stránky
URL Vaší WX stránky:
URL Vaší stránky
Typ WX stanice:
Typ Vaší meteostanice
WX Software:
Software Vaší meteostanice
URL stránky s daty Vaší stanice:
URL datového souboru
Úplná cesta k realtime.txt clientraw.txt, VWS_stickertags.htm, WeatherLink_stickertags.htm, nebo WUHU_stickertags.txt
Nejbližší METAR stanice Vaší poloze:
např.: KAST (nutné pro uživatele Cumulus, WeatherLink, VWS a WUHU)
Máte detektor blesků?
Máte webkameru?
Přidáte si na své stránky odkaz na naše stránky?
Instalujete si na svou stránku mesomapu?


Poté co se stanete členy Vám dáme podrobné instrukce, jak postupovat.
Komentář:


Vyhrazujeme si právo schválit nebo zamítnout Vaši žádost. Děkujeme za trpělivost.

Opište prosím text z obrázku: